Doel

Doel

Wat ?

De opstanding vieren

De visie van Jesus Celebration 2033 is om het 2000-jarige jubileum van de opstanding van Jezus Christus wereldwijd te vieren.

Wie ?

Ideréén

Iedereen die gelooft dat Jezus uit de doden is opgestaan. Alle stammen, alle talen, en alle volkeren.

Waar ?

Doorheen alle naties

Overal. In alle landen, in elke stad, in stadions, parken, kerken, huizen, stadspleinen...

Wanneer ?

Pasen 2033

Het hoogtepunt zal plaatsvinden naar gelang de tijdszones op Paasochtend 2033, dus op 17 april 2033. Verschillende activiteiten en samenkomsten kunnen worden georganiseerd voor- en na deze gedenkwaardige datum.

Hoe ?

Door wereldwijd een groot feest te vieren

Mensen uit alle etnische groepen, alle kerk denominaties, en van alle leeftijden komen bijéén in kleine of grote bijeenkomsten. Een samenwerking tussen de verschillende kerken voor één gemeenschappelijk doel. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Waarom ?

Een unieke gelegenhei

Dit is een uitzonderlijke gelegenheid om Jezus bekend te maken. Het is voor ons een heel groot voorrecht om Hem dit cadeau te geven: gelovigen die Hem loven, vereren en verkondigen in eenheid van geest, als antwoord op zijn onschatbare offer. Dit is ook een antwoord op het grootste gebod: Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En heb uw naaste net zo lief als uzelf. (Lucas 10:27)