FAQ

Veelgestelde vragen

Wat is Jesus Celebration 2033?

Jesus Celebration 2033 (JC2033) is de wereldwijde viering van het 2000-jarig jubileum van de opstanding van Jezus Christus die plaats zal vinden in elk land, door alle volkeren, op Paasochtend in het jaar 2033

Onze visie is dat iederéén, elke natie, elk volk, elke etnische groep het Goede Nieuws van de opstanding van Jezus zal horen. Onze wens is dat er aan niemand wordt voorbijgegaan. Wat Pasen 2033 anders maakt dan andere jaren, is de werelwijde verkondiging van het Goede Nieuws dat Jezus uit de dood is opgestaan 2000 jaar geleden. De uitbundige en diepe vreugde over de opstanding zou elke gelovige moeten aanzetten om zijn geloof te delen met zijn buren, collega’s, vrienden en zelfs met vreemden. We richten ons dus voornamelijk naar buiten toe, om de onbeschrijfelijke rijkdom met anderen te delen, dat we de opgestane Jezus kennen en beleven.

Waarom 2033?

Het belangrijkste is niet de exacte datum, maar het vieren van het bewezen historische feit van de opstanding van Jezus Christus.

Het blijkt dat bijbelgeleerden en historici verdeeld zijn over de datum van de opstanding. Het is dus onmogelijk om met 100% zekerheid de opstanding in het jaar 33 te plaatsen. Omwille van eenheid en traditie, hebben wij voor het jaar 2033 gekozen, beseffende dat deze datum symbolisch is.

Gewoon nog een christelijk evenement erbij?

JC2033 mag niet beschouwd worden als een losstaand evenement of project. Deze jubileum viering op de ochtend van Pasen 2033 zal het hoogtepunt zijn van een hele periode van vieringen. We kunnen denken aan bewegingen van gebed, evangelisatie, Bijbelse verkondiging, eenheid tussen de kerken, hulpverlening, dienstbaarheid om daardoor de liefde van God daadwerkelijk te laten zien.

Wij wensen van harte dat deze activiteiten in nauwe samenwerking zullen plaatsvinden met de bestaande christelijke groeperingen, bewegingen en organisaties.

We vieren elk jaar Pasen, wat is er bijzonders aan JC2033?

2000 jaar! Een niet te missen verjaardag!

Dat christenen uit alle hoeken van de wereld zullen samenkomen om feest te vieren zendt een heel krachtige boodschap uit: Jezus leeft!

Zij die veranderd werden door de kracht van de wederopstanding kunnen, op hun beurt, getuigen van Gods onmetelijke liefde. Deze viering zal een beeld zijn van eenheid en liefde in alle landen van de wereld.

Kan het zijn dat Jezus terugkomt in de tijdspanne tot 2033?

God is soeverein en Hij alléén kent de datum van de terugkomst van Jezus op deze aarde. (Marcus 13:32) Er is geen verband tussen zijn terugkomst en dit jubileum.

Voor wat voor eenheid zetten jullie je in ?

Iederéén is welkom. Wij wensen een groot vreugdevol feest waar zowel christenen van alle denominaties als degenen die op zoek zijn naar God zich welkom voelen om samen te vieren. Wij beogen geestelijke eenheid en niet theologische eenheid. Wij geloven in eenheid in diversiteit.

Mee doen ?

Bidden:

Het is door gebed dat wij in contact komen met Gods Geest en dat Hij ons ervan getuigt dat alles mogelijk is in Hem. Wij zijn ervan bewust dat er een geestelijk schild van gebed nodig is voor de JC2033 beweging. Een hartelijke dank aan al degenen die met ons bidden dat deze zich ontwikkelende visie aan het grootst mogelijk aantal mensen de liefde van God moge openbaren, en hen leiden tot het beleven van de levensveranderende kracht van de opstanding.

Giften:

Wij hebben financiële middelen nodig voor de voorbereidingen van de grootste wereldwijde celebratie ooit georganiseerd. Kijk op de tab “Geven”.

Bekend maken:

Nu is de communicatie van de visie van JC2033 nog zeer discreet, want wij denken dat het moment nog niet aangebroken is om deze informatie met het grote publiek te delen. Gezien de bestaande mogelijkheden van de sociale media (Facebook, Twitter, YouTube etc...) en het gevaar dat sommige projecten ongewenst viraal gaan, zijn wij aandachtig om het juiste door God gewild moment te kiezen om tot actie over te gaan.