Hensikt

Hva?

En feiring av oppstandelsen

Jesus-feiringen 2033 er en visjon om å feire at det er 2000 år siden Jesus sto opp fra de døde.

Hvem?

Alle

Alle som tror på Jesu oppstandelse. Folk fra alle stammer, språk og folkegrupper.

Hvor?

I alle land

Overalt. I alle land, i hver storby, i stadioner, parker, kirker, hjem, på offentlige plasser..

Når?

Påsken 2033

Høydepunktet vil være påskemorgen 2033 i de ulike tidssonene, altså 17. april 2033. En rekke ulike samlinger kan finne sted før og etter denne jubileumsdatoen.

Hvordan?

Ved å feire globalt

Små og store samlinger i alle slags kristne sammenhenger bringer folk sammen fra alle etniske grupper og alle aldre. Samarbeid mellom menigheter, som står forent i feiringen. Det kan skje lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor?

En unik anledning

Dette er vår største mulighet til å gjøre Jesus kjent. Det er et gledelig privilegium å tilby ham denne gaven: Kristi kropp forent i Ånden, mens de tilber ham for hans dyrebare offer. Dette er også en respons til det største budet: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv (Luk 10,27).