Ofte stilte spørsmål

Hva er Jesus-feiringen 2033?

"Jesus-feiringen 2033 (JC2033) er en verdensomspennende feiring av at det er 2000 år siden Jesu oppstandelse. Feiringen omfatter alle land og folkegrupper påsken 2033.

Vår visjon er at alle land, stammer, folk og etniske grupper på alle språk skal få høre de gode nyhetene om Jesu oppstandelse. At ingen skal utelates. Det som skiller 2033 fra andre påsker, er proklameringen av de gode nyhetene i en verdensomspennende skala. Fokuset er utover, på å dele den umåtelige gleden vi har fått i Jesus."

Hvorfor 2033?

Den historiske betydningen av Jesu liv og det faktum at han sto opp fra de døde er langt viktigere enn å finne akkurat riktig dato. Bibelske eksperter og historikere er uenige. Det er åpenbart umulig å vite med 100 % sikkerhet om Jesu oppstandelse skjedde i år 33. For å vektlegge enhet følger vi tradisjonen og velger 2033 som den symbolske datoen.

Bare nok et kristent arrangement?

2000-årsfeiringen påsken 2033 er kulminasjonen av mange ting. Den skal ikke anses som bare et vanlig arrangement eller prosjekt, som vi pakker sammen når vi er ferdige, før vi går hjem og venter tusen år før vi gjentar det. Nei, alt som skal skje før, under og etterpå henger sammen med den faktiske dagen for feiringen, 17. april 2033. Hva om det blir en hel årstid med feiring? Bønnebevegelser, evangelisering, undervisning av Ordet, kirkesamfunn som finner sammen i enhet, barmhjertighetsarbeid ­– vi kan betjene lokalsamfunn av alle slag i en konkret demonstrasjon av Guds kjærlighet. Vår helhjertede lengsel er at disse aktivitetene vil utvikle seg i samarbeid med menigheter og bevegelser som allerede finnes.

Vi feirer påske hvert år, så hva er så spesielt med JC2033?

2000 år! For et jubileum! Når kristne fra alle jordens hjørner samles for å feire, vil det sende ut et mektig budskap: Jesus lever! De som har blitt forvandlet av oppstandelsens kraft, er vitner om Guds uendelige kjærlighet. Denne feiringen representerer enheten og kjærligheten vi har som troende, og muligheten for å gjøre den kjent til jordens ender.

Antyder dere at Jesus vil komme tilbake i 2033?

Gud er allmektig, og bare han vet hvilken dag han skal komme tilbake. Dette jubileet er på ingen måte noen antydning om Jesu gjenkomst. Han vil komme tilbake når hans himmelske Far bestemmer det, og ingen av oss kjenner dagen eller timen (Mark 13,32).

Hva slags enhet snakker dere om?

At alle er velkommen. Vi ønsker en jublende feiring der kristne av alle slag og mennesker som søker Gud vil føle seg komfortable med å tilbe og feire sammen. Vi ønsker å fremme åndelig enhet, ikke teologisk enighet. Vi tror på enhet i mangfold.

Hvordan kan jeg engasjere meg?

I bønn:

Vi tror vi kan flytte fjell ved bønn. I bønn kobler vi oss på Guds Ånd og kan motta hans bekreftelse på at alt er mulig ved ham. Vi ønsker velkommen og erkjenner betydningen av at JC2033-bevegelsen blir dekket i bønn. Takk for at du vil be med oss om at denne nye visjonen vil åpenbare Guds kjærlighet og hans forvandlende oppstandelseskraft i stort monn.

Ved å donere midler:

Per i dag har vi økonomiske behov for å klare å organisere historiens største feiring i alle land. For mer informasjon om hvordan du kan gi, se "Donasjoner."