DNA / våre verdier

Etter å ha brukt mange år på å rådføre oss med menigheter og misjonsledere fra alle kontinenter, har vi landet på tre grunnleggende søyler som utgjør DNAet til Jesus-feiringen 2033. Disse er elementære, lette å huske og gjelder for alle kulturer.

Enhet

Målet er ikke enhet i seg selv, men budskapet enhet sender til verden. Enhet er et unektelig bevis på at troen vår er ekte. Men hensikten er ikke å forene alle kirker i bestemte læresetninger eller å sette én organisasjon over en annen. Vi ønsker å være multikulturelle, multietniske, ha rom for alle kirkesamfunn og inkludere alle generasjoner. «Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» Joh 17,21

Feiring

I alle kulturer og for alle mennesker er feiringer viktige, akkurat som feiring ligger i kjernen av den jødisk-kristne religiøse erfaringen. Det må Jesus-feiringen gjenspeile: Vi skal være glade, feststemte, ungdommelige, kunstneriske og kreative. Denne fremstillingen av skjønnhet i sannhet vil på naturlig vis tiltrekke seg verdens oppmerksomhet, slik at den oppdager dette globale uttrykket for glede og takknemlighet. «Syng for Gud, dere kongeriker på jorden, syng og spill for Herren.» Sal 68,33

Vitne 

I Bibelen ble alle som var vitne til oppstandelsen så berørt at de ble verdens første misjonærer. 2000 år senere vil vi oppleve det samme. Denne påskefeiringen vil bli en unik historisk mulighet for alle som ikke kjenner Guds kjærlighet, når de blir vitne til oppstandelseskraften i oss. «Jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet slik vannet dekker havbunnen.» Hab 2,14