Hvem er Olivier Fleury

Hvem er Olivier Fleury?

Etter å ha jobbet med grafisk design i ti år fram til 1995 begynte han i Youth With a Mission (YWAM), før han studerte på to bibelinstitutt, i Dallas, USA og Sydney, Australia. Siden 1997, og i 13 år framover, var Olivier utsendt av YWAM Sveits for å promotere Alpha-kurs i den fransktalende delen av Sveits. Visjonen om Jesus-feiringen 2033 ble født i hjertet hans i 1999. I mars 2007 opplevde Olivier et møte med Gud i Sydney som berørte ham dypt. Helt siden da har Oliver jobbet for at visjonen skal bli virkelighet. I 2008 ble Olivier YWAM-leder for den fransktalende delen av Sveits. I 2012 ble han leder for hele YWAM Sveits (med 250 fulltidsmedarbeidere under seg). Hans største ønske er å spre evangeliet til hele verden og oppleve vekkelse i kirken.    

olivier fleury